Новий закон про контрактну службу: Як українців планують заманювати в армію

Ні для кого не секрет, що сучасна українська армія потерпає від некомплекту, а контрактники продовжують масово звільнятись за першої-ліпшої нагоди

Новий закон про контрактну службу: Як ук…

Кадрова ситуація у Збройних силах України наразі є досить невтішною – армія хоч і проголошена контрактною, та цих самих контрактників тотально не вистачає, щоб укомплектувати всі бригади. За даними Depo.ua, у деяких бригадах некомплект доходить до 50%. Що саме по собі є ненормальним, а під час війни – й поготів.

 

Читайте також: Відтік із ЗСУ: Чому з армії масово звільняються контрактники.

 

Очевидно, розуміють це і в Міністерстві оборони, тому й ініціювали і через Кабінет міністрів подали до парламенту законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей".

 

У пояснювальній записці вказується, що метою закону є "покращення умов вступу військовослужбовців на військову службу, підвищення престижу військової служби, удосконалення окремих питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження ними зборів".

 

До речі, у тій же пояснювальній записці наводиться цікава статистика: у 2019 році з військової служби за контрактом у Збройних силах України було звільнено понад 29 тисяч військовослужбовців, з них близько 75 % становлять особи, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та звільнились з неї у зв'язку із закінченням строку контракту.

 

А проведені у військових колективах соціально-психологічні дослідження та опитування військовослужбовців щодо вивчення причин звільнення з військової служби за контрактом показали, що як основний чинник, який є перепоною для укладення військовослужбовцями нових контрактів, вказується низька привабливість пільг та соціальних гарантій, встановлених законодавством для даної категорії громадян.

 

Власне, стимулювати громадян України укладати і не розривати контракти з ЗСУ збираються шляхом "законодавчо закріпленого стимулювання до безперервного проходження військової служби", "посилення рівня соціального захисту резервістів та військовозобов'язаних, призваних на збори" і створення "системи професійної адаптації військовослужбовців до цивільного життя, необхідності її запровадження відповідно до принципів та підходів держав-членів НАТО".

 

Щоб дізнатися – як саме Міноборони збирається це робити, давайте розглянемо текст закону детальніше.

 

Перше, що кидається в очі при аналізі тексту законопроекту, це виписані окремо права військовослужбовців строкової служби.

 

Для цього в частину третю статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" додали новий абзац: "Для військовослужбовців строкової військової служби, які під час дії особливого періоду вислужили на менше 6 місяців, за їх бажанням може бути укладено контракт строком на 1 рік або інші строки, визначені частиною другою цієї статті для осіб рядового складу або для осіб сержантського і старшинського складу".

 

У статті 26 цього ж закону окремо прописано, що солдати і офіцери строкової військової служби звільняються із служби "у зв'язку з втратою сім’єю військовослужбовця годувальника за умови відсутності інших працездатних членів та членів сім’ї з самостійним заробітком".

 

Також автори законопроекту розширили перелік підстав для примусового звільнення з контрактної служби в ЗСУ.

 

Так в пункт 2 статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" додали наступні пункти:

 

- у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, яким накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльності, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

 

- у зв'язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади;

 

- у зв'язку з застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

 

- у зв'язку з припиненням громадянства України;

 

- у зв'язку з не проходженням встановленого випробувального строку для військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом;

 

- у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами;

 

- або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також через сімейні обставини або з інших поважних причин, визначені відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

 

Але, водночас, і прописали певні бонуси для тих, хто під попередній перелік пунктів не потрапить, а буде зразковим військовослужбовцем-контрактником.

 

Зокрема, пункти 4 та 5 статті 8 цього ж закону передбачають, що "забезпечення зайнятості осіб, звільнених з військової служби з вислугою менше 10 років у календарному обчисленні, а також військовослужбовців, які не пройшли професійну перепідготовку до звільнення з військової служби, або мали перерви у військовій службі, провадиться відповідно до законодавства України про зайнятість населення".

 

Також, "держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців. Військовослужбовці, які не вислужили 10 років безперервної вислуги військової служби у календарному обчисленні та позитивно характеризуються по службі, мають право на отримання консультацій та сприяння держави у працевлаштуванні після звільнення з військової служби".

 

А "військовослужбовці, які мають безперервну вислугу військової служби від 10 до 25 років у календарному обчисленні та позитивні службові характеристики, мають право протягом останнього року перед звільненням з військової служби проходити професійну перепідготовку (тривалістю до 500 годин) без стягнення з них платні за навчання та із збереженням забезпечення усіма видами забезпечення. Особи, звільнені з військової служби, які мають безперервну вислугу військової служби 25 років і більше у календарному обчисленні та позитивні службові характеристики, незалежно від віку, призначення пенсії, мають право на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності".

 

Крім цього статті 9 і 11 цього ж закону передбачають для резервістів і військовозобов'язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, продовольче і речове забезпечення, а також безоплатні лікувально-профілактичні заходи на рівні з військовослужбовцями.

 

А стаття 15 цього ж закону передбачає серйозні грошові виплати військовослужбовцям контрактної служби за рахунок коштів Державного бюджету України, а саме:

 

1) 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби:

 

а) особам, які звільняються з військової служби за станом здоров'я, а також військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які звільняються з військової служби за станом здоров'я, у зв'язку із закінченням установлених строків військової служби, через сімейні обставини або з інших поважних причин, визначених відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", чи у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

 

б) особам за наявності вислуги 10 календарних років і більше, які звільняються з військової служби за такими підставами:

- у зв’язку із закінченням строку контракту (у тому числі із числа осіб, яким було продовжено дію контракту до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації);

- за віком;

- у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

- у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

- у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування близькій особі;

- під час дії особливого періоду через сімейні обставини або інші поважні причини, визначені відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову                      службу);

- які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

- які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого період.

 

2) 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше – особам, які звільняються з військової служби за власним бажанням та через сімейні обставини або з інших поважних причин, визначених відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (крім випадків, передбачених підпунктом 1 цього пункту).

 

При цьому "одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом, не виплачується військовослужбовцям, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України".

 

Крім цього законом надає права на надання позачергово місць у дитячих закладах дітям резервістів, під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві; визначає соціальні гарантії та права членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців, а також військовослужбовців, які пропали безвісти під час проходження військової служби; і відносить військовослужбовців до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Читайте також: Довоювалися: Як недокомплект і корупція знищують українську армію.

Тобто, по суті, внесений урядом законопроект є таким собі "кнутом і пряником" водночас. З одного боку, запропоновані зміни до чинного законодавства передбачають солідну грошову надбавку тим, хто вірою і правдою відслужить на контракті більше 10 років, а з іншого боку – у військового командування з'явиться більше підстав для розірвання контракту з військовослужбовцями в односторонньому порядку.

Ще один важливий момент цього законопроекту полягає у тому, що він заохочує громадян не ухилятись від строкової служби, а також від проходження резервістами і військовозобов'язаними різного роду зборів. Самі ж збори, як і строкова служба, по суті зафіксовані у законі підготовчим етапом до укладення контракту.

 

В цілому, закон виглядає досить корисним. На папері. Але як він буде впроваджуватись у життя (якщо буде ухвалений, звісно ж) – той ще ребус. Зокрема, цікавить питання: чи не будуть командири зловживати наданими їм повноваженнями і цілеспрямовано не шукатимуть причин для примусового розірвання контрактів на 9-му році служби?

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Головна

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"