Рада проголосувала за "совість вищої освіти"

Верховна Рада ухвалила за основу Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Depo.Життя
29 березня 2016 17:39
ФОТО: depo.ua

За відповідне рішення проголосували 228 парламентарів, передає depo.ua.

"Законом передбачене удосконалення вимог до членів цього агентства, щоб воно стало совістю вищої освіти", - сказала голова Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки Лілія Гриневич.

Згідно з пояснювальною запискою, основною метою розробки зазначеного проекту Закону є створення правових умов для забезпечення формування якісного складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, "що буде спроможний протистояти наявним в системі вищої освіти негативним явищам і здатний сформувати в Україні нові механізми і стандарти забезпечення якості вищої освіти".

Проект передбачає внесення низки змін до Закону України “Про вищу освіту”, зміст яких полягає в наступному:

частину другу статті 12 після пункту дев’ятого доповнити новими пунктами такого змісту:
"10) забезпечує здійснення контролю за дотриманням встановлених цим Законом обмежень при затвердженні складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
11) затверджує склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та, у встановлених цим Законом випадках, припиняє повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.”.
частину другу статті 17 після слів “є юридичною особою” доповнити словами “публічного права”.
Внести низку змін до статті 19, а саме:
у частині першій:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
“Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки”.
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
“Повноваження члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти припиняються Кабінетом Міністрів України у разі:
1) закінчення строку, на який його обрано;
2) подання ним особистої заяви про складення повноважень;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) припинення ним громадянства України;
5) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
6) смерті;
7) виявлення обмежень, визначених абзацом другим частини другої цієї статті;
8) у випадках, передбачених законом”.
частину другу викласти в такій редакції:

"2. Строк повноважень членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти більше двох строків.
До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти не може входити особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) підпадає під дію частин третьої та четвертої статті 1 Закону України “Про очищення влади”;
7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”;
8) є керівником або заступником керівника Національної академії наук України, національної галузевої академій наук, вищого навчального закладу, наукової установи;
9) є засновником приватного вищого навчального закладу”.

Більше актуальних новин читайте на Depo.Життя